Close
Close

Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde KDV Tevkifatı nasıl yapılacak

T.C.KASTAMONU VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:57062627-130-E.1460116.07.2019
Konu:Nakliye Dahil Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.
İlgi:… tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ağaç ve orman ürünleri imalat ve satışı faaliyetinize yönelik tevkifata tabi ağaç ve orman ürünleri tesliminde “nakliye dahil” fatura düzenlenmesi durumunda tevkifatın nakliye dahil toplam tutar üzerinden mi, yoksa nakliye bedelinin ayrıştırarak sadece ağaç ve orman ürünleri üzerinden mi yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

-24/a maddesinde, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin KDV matrahına dahil olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin; ” I/C-2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi bulunmaktadır.

Bu çerçevede, satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri KDV matrahına dahil olduğundan nakliye dahil düzenlenen faturada gösterilen toplam tutar üzerinden KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.