Close
Close

Mantı satışında uygulanacak KDV oranı nedir?

Mantı imalatında KDV oranı nedir?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 35672403-010[130-28-03-2015]-44 

Tarih: 15/06/2015

Konu: Oruk, kaytaz böreği, katıklı ekmek ve MANTININ toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; yöresel ürünlerden 

-Ağırlıklı olarak bulgur, hayvansal et ve çok az oranda çeşitli koruyucu maddelerden oluşan oruğun,

-Ağırlıklı olarak buğday unu, hayvansal et, çok az oranda bitkisel yağ ve çeşitli koruyucu maddelerden oluşan kaytaz böreğinin, 

-Ağırlıklı olarak buğday unu ve hayvansal etlerden oluşan mantının, 

-Ağırlıklı olarak buğday unu, çeşitli baharat ve sebzelerden oluşan katıklı ekmeğin, toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır. 

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listeye yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “A” bölümünün 12. sırasında “16 no.lu fasıllında yer alan mallar”, 15. sırasında “19 no.lu fasılında yer alan mallar”, 16. sırasında “20 no.lu fasılında yer alan mallar” sayılmıştır. Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin; 

– 16. Faslında “Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları”,

 – 19. Faslında “Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri”, 

– 20. Faslında “Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar” tanımlanmıştır. 

İçeriğinde et olan yemeklerin; %20’den fazla et, sakatat veya kan ihtiva eden gıda müstahzarları Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 16 no.lu faslında, %20’den az et, sakatat ihtiva eden konserve edilmiş veya homojenize şekilde hazırlanmış olanları ise TGTC’nin 20 no.lu faslında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ağırlıklı olarak bulgur, hayvansal et ve çok az oranda çeşitli koruyucu maddelerden oluşan ve oruk olarak isimlendirilen yöresel gıda; – %20’den fazla et, sakatat veya bunların herhangi bir bileşenini ihtiva etmesi halinde, TGTC’nin 16. Faslında yer aldığından, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “A” bölümünün 12. sırasında, – %20’den az et, sakatat veya bunların herhangi bir bileşenini ihtiva etmesi halinde ise TGTC’nin 20. Faslında yer aldığından, aynı listenin “A” bölümünün 16. sırasında, değerlendirilerek %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Dilekçenizde sözü edilen kaytaz böreği, MANTI ve katıklı ekmeğin ise TGTC’nin 19. Faslına ait GTİP No’larında değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, kaytaz böreği, MANTI ve katıklı ekmeğin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “A” bölümünün 15. sırasında değerlendirilerek, %8 ORANINDA KDV’ye tabi tutulmaları gerekmektedir. 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts