Close
Close

Mali müşavirler dijital ortamda makale ve akademik çalışmalarını yayınlayabilir mi?

Mesleki faaliyetlerim ile ilgili dijital ortamda yayın, makale, akademik çalışmalarımı paylaşabileceğim bir ortam oluşturuyorum. Mevzuat açısından risk oluşturabilecek bir durum var mıdır? 

Reklam yasaklarına ve Haksız rekabet koşullarına uyulmak şartı ile Mesleki mevzuat açısından bir sakınca olmaz.

Mali müşavirim muhasebe bürom var. Bir şirkete SGK’lı olarak mali müşavir koduyla işe girersem büro kapanışımı yapmak zorunda mıyım?

Bağımlı çalışanlar, Serbest olarak SMMM faaliyetinde bulunamaz. Büronun kapatılması gerekir.

__________________________________________________________________________

Bağımsız çalışan bir mali müşavir olarak bir derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevini almam ve dernek iktisadi işletmesi adına çalışmalarda bulunmamın meslek mevzuatımız açısından herhangi bir sakıncası var mı?

Sakınca yoktur.

Bir şirkette muhasebe müdürüyüm ancak kendi belgemi kullanmıyorum. Bu şirkette çalışmaya devam ederken kendi adıma işletme açmak istiyorum. Mevzuata baktım ancak tereddütte kaldım yardımlarınızı rica ederim?

Bağımlı çalışanların Serbest olarak ticaret yapmalarına engel bir mevzuat yoktur.

____________________________________________________________________________

Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler ortağı olacağı müşavirlik şirketinde imza yetkilisi olabilir mi?

İki smmm bir limited şirket kurmak istiyor. Bir ortak bağımsız fakat bir ortak bağımlı olarak başka bir firmada imza yetkisini kullanmaktadır. Bağımlı olan smmm ortak olduğu smmm şirketinde münferiden imza yetkilisi olabilir mi?

Bağımlı olan smmm ortak olduğu smmm şirketinde münferiden imza yetkilisi olamaz.

Bağımsız olarak çalışan ortak İmza yetkilisi olabilir.


Bana borcu olan ve bu borcunun da sözleşme iptalinde yazılmasına rağmen, mükellef başka bir meslek mensubuna defterini tutturuyor. Haksız rekabet konusunda şikâyette bulunmak istiyorum. İlgili merci neresidir?

İSMMMO Yönetim Kuruluna Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeniz gerekir.

__________________________________________________________________________

Smmm belgemiz ile bir firmada beyanname onaylarken, başka bir firmada personel olarak çalışabilir miyiz?

Meslek mevzuatına göre çalışamazsınız.


Mali Müşavirlik bürolarında çalıştırdığımız elemanlarımızın işten ayrıldıktan sonra müşterilerimiz ile 3 yıllık sözleşme yapma yasağı var mıdır?

SMMM’ler mesleki unvanı aldıktan sonra çalıştıkları SMMM ofislerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süre ile eski ofisin müşterileri ile sözleşme yapamazlar.

Bu kurala uymayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts