Close
Close

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaat işlerinde KDV oranı yüzde kaçtır?

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaat işlerinde KDV oranı yüzde kaçtır?

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı:63852321-130[28-2019/20-1507]-E.1963427.03.2019
Konu:Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı
İlgi:a) 17.01.2019 tarihli ve 12599 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.b) 24.01.2019 tarihli ve 16808 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, İliniz sınırları içerisinde ilgili mevzuat uyarınca ilan edilen riskli alanlarda yetkilendirilmiş olan ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Şirketiniz arasında imzalanan protokol gereğince tarafınızca gerçekleştirilen ……. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Birinci Etap Birinci Kısım İnşaatının Yapım İşi İhalesinin, …….. A.Ş. uhdesinde kaldığı belirtilerek, anılan Şirkete bu iş kapsamında yapılacak hakediş ödemelerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasında belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m²’ ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV’ ye tabi tutulması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında olsa dahi, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, anılan iş kapsamında yapılacak hakediş ödemelerinin genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir