Close
Close

Kanunen kabul edilmeyen giderlerden dolayı 2018 yılında kurumlar vergisi çıkan firmamızda kurumlar vergisi ödemesini nasıl kayıtlara alacağız?

2018 yılı defter kayıtlarında kanunen kabul edilmeyen giderden dolayı kurumlar vergisi çıkmıyor. Kurumlar vergisi beyannamesini hazırlanırken kanunen kabul edilmeyen gider ilave olduğundan dolayı kurumlar vergisi çıkıyor. Çıkan bu vergiyi KDV alacağımızdan mahsup ediyoruz. Defter kayıtlarında ödenecek vergi kaydı olmadığından mahsup kaydını yasal deftere işleyemiyorum. Ne yapmalıyım?

KV tahakkukunu yapmanız gerekir.

Tahakkuku yaptığınız zaman 360 hesap alacaklı olur.

KDV alacağınızın mahsubu için

360 Öd.KV (B)

136 VD alacak (A)


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir