Close
Close

İthalat işlemi bir sonraki ayda kapanan işlemin bildirimi hangi ayda yapılır?


Mart-2021 döneminde 8.000 TL kira ödemesi dekontu ile ödemesini yaptığımız şirketten ayrıca 7.000 TL mal alışımız da mevcuttur. Ba formunu beyan ederken bdp hata veriyor alış ve gider tek vkn/tck bildirin diye ba formunu birleştirip mi vereceğiz yoksa ayrı ayrımı bildirim yapmalıyız?

Alışlar ba, satışlar bs formunda ayrı ayrı bildirilir.

İthalat GB Tarihi: Nisan/2021 Beyannamenin kapanma tarihi: Mayıs/2021. İthalatın Muhasebeleştirilmesi ve BA BS Bildirimlerini hangi dönemde yapmamız gerekir?

Muhasebeleştirme Mayıs/2021’de olur. Mayıs/ 2021 döneminde Ba formunda bildirilir.

İthal edilen mal için yurt dışındaki satıcı firmaya döviz cinsinden avans yollanmaktadır.

Döviz tutarı muhasebe kayıtlarında TL’ye çevirirken hesaplamasında bir önceki günün Merkez Bankası döviz alış kuru mu, döviz satış kurumu dikkate alınır?

İthal edilen mal teslim olduğunda mal bedeli hesabında gümrük beyannamesindeki tescil tarihindeki döviz kuru mu, yoksa gümrük beyannamesi kapanış tarihinden bir önceki günün döviz alış veya döviz satış kurumu baz alınır?

1)- Avans ödemesi bir önceki günün M.B. döviz alış kuru kullanılır. 

2)- Malın gümrükten çekildiği tarihteki bir önceki günün m.b. döviz alış kuru kullanılır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts