Close
Close

İşletme defterinden bilanço usulüne geçiş hesaplaması yapılırken dönem içerisinde alınan teşvikler hesaplamaya dahil edilir mi?

2.sınıftan defterden 1.sınıf deftere geçiş yaparken “Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat” ile gelir vergisi beyannamesinde diğer gelir olarak belirtilen sgk teşvikleri, stopaj teşvikleri, demirbaş satışı, binek araç satışı vb gelir kalemleri dikkate alınır mı yoksa bu gelir kalemleri var olsa bile sadece dönem içinde elde edilen hasılata göre mi sınıf değiştirmeliyiz?

Teşvikler, işletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı ve yapılan faaliyet giderleri (sigorta ve işçilik giderleri, döner ocağı alımı vb.) alış tutarına dâhil edilmeyecektir.


Firmamız dönem içinde 178.000 TL mal alış satışı yapmaktadır. Aynı zamanda 2020 yılı içerisinde binek aracının satışından dolayı 31.470 TL kar elde etti ve bu karı defter beyanda diğer hasılata kayıt yaptık. Defter geçişlerinde bu karı dahil etmeli miyiz?

İşletmenizde kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı ve yapılan faaliyet giderleri (sigorta ve işçilik giderleri, döner ocağı alımı vb.) alış tutarına dâhil edilmeyecektir. 

Sınıf değiştirme hadleri ve hesaplamalar için aşağıdaki linki inceleyiniz. 

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2086/Mevzuat-Dosya/hadler.pdf

Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts