Close
Close

Işıklı ve ışıksız tabela imalatı yapan firmalar reklam hizmetleri kapsamında KDV tevkifatı yapmalı mıdır?

16.02.2021 tarihli 35 numaralı tebliğ ile tevkifat uygulanacak faaliyetler kapsamına reklam hizmetleri de dahil edildi. Işıklı ve ışıksız tabela imalatı yapıp satan mükellef tevkifatlı fatura düzenleyecek mi? 

TİCARİ REKLAM KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir. 

YUKARIDAKİ TANIMLARA göre tabela işi KDV tevkifatına tabi değildir.

Yurt içi taşımacılık işi yapan mükellefim (hafriyat) kamyonlarını, günlük, inşaat sahası olan A firmasına kiraya veriyor. Kiralayan firma da kendi inşaat sahasındaki taşımacılık faaliyetlerini sürdürüyor. (Yani başka bir firmaya taşımacılık yapmıyor.) Bu durumda mükellefim A firmasına düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı yapacağı kanaatindeyim. Doğru mudur? 

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. 

Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts