Close
Close

Gerçek kişilerden kiralanan araçlar için yüzde kaç stopaj hesaplanmalıdır?

Şirket ortakları binek araçlarını kiralayarak şirkette kullanmaktadır. Kira bedelini Gider Pusulası ile giderleştirirken Stopaj oranı %20 mi olmalıdır? Yoksa yürürlükteki karar gereği %10 mu olmalıdır?

31/05/2021 Tarihine kadar % 10 daha sonraki aylar için % 20 GV stopajı yapılacaktır. 

Sahibi olduğum aracımı/ arsamı/ hakkımı kiraya verdim. Elde ettiğim gelir kira geliri (GMSİ) midir?

Şahsınıza ait (bir işletmeye kayıtlı olmayan), motorlu nakil ve cer (çekme, sürükleyerek götürme) vasıtaları (araçları) , her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile tüm motorlu tahmil (yükleme) ve tahliye (boşaltma) vasıtalarının (araçlarının) kiraya verilmesi sonucu elde ettiğiniz gelir kira geliridir.

Şahsınıza ait (bir işletmeye kayıtlı olmayan) arsa/arazinin kiraya verilmesinden dolayı elde ettiğiniz gelir kira geliridir.

Şahsınıza ait (bir işletmeye kayıtlı olmayan) arsa/arazi üzerinde yapılan zirai faaliyete doğrudan katılmaksızın sadece üründen pay alarak elde ettiğiniz gelir kira geliridir.

Ayın(para ile yapılan ödemeler dışında) olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.

Devre mülklerin kiraya verilmesi hakların kiraya verilmesi olarak kabul edildiğinden elde ettiğiniz gelir kira geliridir.

Telif hakları ve ihtira beratlarının (icat ettiği şeyden bir süre yalnız kendisinin faydalanması hakkı) hakkın sahibi veya kanuni mirasçıları tarafından satılmasından ya da kiraya verilmesinden elde edilen kazanç gelir vergisinden istina edilmiş bir serbest meslek kazancıdır.

Bu iki hakkın (bir işletmeye konu olmayan) üçüncü kişiler (sahibi ya da kanuni mirasçıları dışındakiler) tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir kira geliridir.

Aracınızı, arsa/arazinizi, devre mülk hakkınızı, telif hakkı/ihtira beratınızı tevkifat (stopaj/kesinti) yapmakla yükümlü olan birine kiraya verdiğinizde elde ettiğiniz gelir tevkifata (stopaj/kesinti) tabi kira geliridir.

Aracınızı, arsa/arazinizi, devre mülk hakkınızı, telif hakkı/ihtira beratınızı tevkifat (stopaj/kesinti) yapmakla yükümlü olmayan birine kiraya verdiğinizde ise elde ettiğiniz gelir istisna ve tevkifata (stopaj/kesinti) konu olmayan kira geliridir.

AÇIKLAMA: Semt pazarlarındaki tezgahlar ticari işletme sayıldığından, bunların kiraya verilmesi ticari kazanç olarak değerlendirilecektir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts