Close
Close

Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?

Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?

433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

E-arşiv uygulaması ile özellikle vergi mükellefi olmayanlara çok sayıda fatura düzenleyen firmalara fatura düzenleme ve söz konusu faturaların ikinci nüshalarının saklanması ile ilgili olarak önemli kolaylıklar getirilmektedir. Ayrıca e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda düzenleme imkânına da sahip bulunmaktadırlar. E-arşiv kapsamında oluşturulan elektronik faturalar ile e-fatura uygulaması kapsamında oluşturulan e-faturalar birbirinden farklılıklar arz etmektedir. E-Arşiv Fatura uygulamasında, e-Fatura uygulamasından farklı olarak, oluşturulan faturalar, GİB üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır.

E-arşiv uygulamasında özellikle vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlar için kâğıt fatura düzenlenebileceği gibi elektronik faturada düzenlenebilecektir. Ancak söz konusu elektronik faturaların ikinci nüshaları elektronik olarak arşivlenecektir. Yine vergi mükellefi olup, e-fatura mükellefi olmayanlar adına düzenlenecek faturalar kâğıt ortamında düzenlenebileceği gibi elektronik ortamda elektronik fatura olarak düzenlenmesi mümkün olacaktır.

Ancak e- fatura kapsamında olmayan mükelleflere düzenlenen faturaların ikinci nüshaları mutlaka elektronik olarak arşivlenecektir. E-fatura kullanıcısı olan mükelleflere yapılan satışlarda ise e-fatura kapsamında fatura düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Oluşturulan e-arşiv faturalarında Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunacaktır. Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılacaktır. e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunlu bulunmaktadır.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği 6.2 Belge Numarası başlıklı maddesinde fatura seri-sıra numarası ile ilgili olarak “e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır.

Birim kodu serbestçe belirlenebilir. Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler için belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir.

Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.” düzenlemesi yapılmıştır.


Kaynak:Kurumlar Vergisi Rehberi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir