Close
Close

Faaliyetine ara veren restoran işletmesi personelleri için nakdi ücretsiz izin desteğine başvuru yapabilir mi?

Restoran faaliyeti gösteren firmamız çalıştırdığı personeli 2020/Nisan-Mayıs aylarında ücretsiz izine çıkarmıştı. Daha sonra faaliyeti gereği tam zamanlı çalışmaya dönüldü. Şimdi faaliyetleri dolayısıyla tekrar ücretsiz izne çıkarmak istiyor. Herhangi bir sorun teşkil eder mi?

Fiili durum gereği bu uygulamaya geçmenizde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

Şahıs işletmesi olan firmamızda Şube kapanışı yapılacak ve yeni bir şube açılacak. Şube işyerimizde bulunan işçilerimizi yeni şubeye sgk girişleri yapılacaktır. İşçilerin çıkış kodları ne olacak. Nakdi ücret desteği alan işçilerin sgk giriş çıkışı yapıldığında, nakdi ücret desteğinden faydalanmaya devam edecek mi?

16 nakil yapabilirsiniz. NÜD devam eder.

Limited Şirket Şube Açılış İşlemi

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır. 

2-) Oda kayıt beyannamesi

  • Şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalı.

3-) Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı Genel Kurul Kararı (1 nüsha) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli

  • Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı Yetkili Organ Kararı  
  • Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
  • Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

4-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

5-) Şube temsilcisi ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı

  • Tüzel ortak adına kararı imzalayan kişinin (tüzel ortak adına şahıs kararı imzaladığında karar altında tüzel ortak ünvanı yazılmalı altına temsilen / vekaleten yazılıp imzalayanın ismi soyismi yazılmalıdır) tüzel ortak adına kararı imzalama, karara katılma, oy kullanma, kararları kabule veya  redde yetkili olduğunu gösteren güncel (Düzenleme tarihi üzerinden 1 yılı geçmemiş ) apostilli Türkçe tercümeli sicil özeti

___________________________________________________________________

Serbest bölge de faaliyet gösteren firma yurt içinde şube açabilir mi? KDV açısından mükellefiyet durumu ne olur şubenin bağlı bulunduğu vergi dairesinde mi açılış yapılır?

Şube açılabilir. KDV ve diğer vergi çeşitleri için mükellefiyet kurulacaktır.

___________________________________________________________________

Merkezi İstanbul’da olan bir limited şirket il dışında bir işyeri kiralarsa ve bu işyerini başka bir işverene kiraya verirse burayı mükellefiyetsiz şube olarak açmak zorunda mıdır?

Limited şirket Kiraladığı bir iş yerini başka birine kiraya vermesi halinde elde edilen kazanç Ticari kazanç olur. Kira bedeli için % 18’li fatura düzenlenir. Şube olmaz. Çünkü faaliyet yok.

Ancak bu konuda VD’ne dilekçe ile bilgi verilir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts