Close
Close

Engellilik indiriminden faydalanmak için hazırlanacak evraklar nelerdir?

Bir personelimizin 2014 yılında aldığı %40 engelli raporu mevcut fakat raporun kullanım amacı kısmında; engelli olarak işe girebilmesi için ifadesi var. Biz bu 2014 tarihli rapor ile 2021 yılında bu personeli %40 engelli desteğinden faydalanabilir miyiz? 

Kişilerin engeline göre raporları 2 yıl veya 5 yıl süreli olarak verilir. Bu kişiler sürelerin dolması halinde hastaneye başvurarak yeniden rapor almalıdır

Çalışanımızın %55 3.derece engelli indirimi raporu vardır. Rapor tarihi 12.03.2020 itibariyle 1 yıllık. Fakat vergi dairesinden işverene engellilik indirimi yazısı 07.01.2021 tarihinde geldi. Bu çalışanımız sadece 2 ay vergi indiriminden yararlanacak. Önceki aylar için vergi indirim talebinde bulunabilir mi? 

Engellilik İndirimi uygulaması, engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla engelli ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır. 

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi, 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURULACAK MAKAMLAR İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, (Ankara için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü) Bağımsız Vergi dairesi bulunan ilçelerde; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Diğer ilçelerde; Malmüdürlükleri. 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Engelli Hizmet Erbabı İçin: 

– Dilekçe 

– Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı 

– İşçi ise yeni işe başlayanlar için sigorta giriş bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait sigorta bildirgesi (Hizmet dökümü) 

– Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

– 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği. 

– Rapor yoksa hastaneye sevk için 3 adet fotoğraf engellilik indiriminin başlangıç tarihi olarak; 

– Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, söz konusu idari birimlere başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi, 

– Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi, 

– İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi, 

– Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden rapor tarihi, esas alınmaktadır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts