Close
Close

Emekli aylığı yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilir mi?

2020 yılı stopaja tabi işyeri kiralama gideri 12.750 TL ile mesken kira geliri olarak da 9.800 TL kira geliri olan kişi için gmsi beyan verilmesi gerekir mi?

İş yeri kira geliri yıllık 12.750 TL beyannameye dahil edilmez. 

Sadece, Yıllık mesken kira geliri olan 9.800 TL beyan edilir.

Emekli maaşının ücret gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesi esnasında bir etkisi var mıdır? 7.500 TL emekli maaşı alan ve 5.000 TL net yönetim kurulu huzur hakkı alan bir kişinin ücret gelir vergisi beyannamesi vermesine gerek var mıdır? 

Emeklilerin aldıkları maaş değil; EMEKLİ AYLIĞI’dır. GV ve diğer kesintiler yapılmaz. 

Bu nedenle işverenden alınan ücret kavramına girmez. Beyannameye dahil edilmez.

Örneğinizdeki huzur hakkı TEK işverenden alınan ücret olduğu için yıllık beyanname verilmez.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts