Close
Close

e-fatura- matbu fatura kesip beyannameye bağlamak doğru bir işlem midir ?

E-FATURA

SORU-CEVAP

SORU: Bir ihracat işleminde sistemimizden kaynaklı e fatura taslağı oluşturamadığımız durumlarda matbuu fatura kesip beyannameye bağlamak doğru bir işlem midir ?

Nasıl bir yol izlemeliyiz ?

CEVAP: 397 Sıra No.lu VUK genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde;

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

ihracat e-faturalarında gerek GTB ve gerek GİB sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti hallerinde geçerli olmak üzere GTB tarafından yayınlanan 2017/7 nolu Genelge ve GİB tarafından efatura.gov.tr adresinde yayınlanan 7/7/2017 tarihli duyuruya göre işlem yapılabileceği belirtilmiştir.

Ancak mükelleflerin kendi sistemlerinden kaynaklı bir sebepten dolay ihracat e-faturasının düzenlenip gönderilememesi halinde 397 nolu tebliğe göre kağıt fatura düzenlenebilecek olup durumu tevsik edici belgeler ile işlemin değerlendirilmesi ve kabulu için Başkanlığımıza bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir