Close
Close

Dövizli sipariş avanslarına geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılır mı?

İhracat yapacağız sipariş avansı olarak döviz tutarı 28.02.2021 tarihinde hesaba geldi. Fatura sonradan 01.04.2021 tarihinde kesilecek. Bunun için 31.03.2021 itibariyle (geçici vergi için) kur değerlemesi yapılacak mı?

31/03/2021 tarihi itibari ile kur değerlemesi yapılacaktır.

Finansman gider kısıtlaması sadece kurumları mı kapsıyor bilançoya tabi gelir vergisi mükellefleri içinde uygulanacak mı? 

Birbirine borç para veren Grup firmalar döviz borç ve alacak 120-133 ve 320-333 hesaplar için kur değerlemesi yapılıyor. 646 ve 656 hesaplar kullanılıyor. Bunlarda bir kısıtlama var mı? 

1-Finansman gider kısıtlaması Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri ile Tüm KV mükellefleri tarafından yapılacaktır. 

2-Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. 

Kur değerlemesi için gider kısıtlaması hesaplanmaz. 

Borç alınan değerler hesaplamada dikkate alınacaktır. 

Hesaplama örnekleri için GİB sitesinde bulunan tebliği taslağından yararlanınız. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5520/18_serno_kvgenteb_taslak.pdf

Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts