Close
Close

Binek otomobillere uygulanan gider kısıtlaması devam ediyor mu?


Tekstil Toptan ve Perakende satış ile iştigal olan mükellef 2021/ 02 ayda Hafif ticari araç sınıfına giren araç satın almıştır. Amortismanı aktife girdiği tarihte mi yoksa tarihi dikkate almadan aylık mı ayırmalıyız?

Bahsettiğiniz araç BİNEK oto değilse amortisman 2010 yılı için iki aylık ayrılır. 

Binek oto ise kıst dönem uygulanır. 

2020 yılında gelen akaryakıt ve kiralama kısıtlaması 2021 yılında devam ediyor mu? 

Evet devam etmektedir. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmektedir. % 30 luk kısım ise KKEG olacaktır. 

Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts