Close
Close

Bildirimde bulunduğumuz geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamesine düzeltme yapabilir miyiz?

2019 ve öncesinde verdiğimiz (meskenler için) kira beyannamelerinde PİŞMANLIK gerekçesiyle düzeltme yapabilir miyiz? Amacımız göstermediğimiz özel okul ve özel sağlık sigortası masraflarını da giderleştirmek. Ayrıca alacağımız doğduğunda bunu 2020 ve sonraki yıllarda ödeyeceğimiz kira vergilerinden mi mahsup edecekler.

Önceden verilen Beyannameler 5 yıllık zaman aşımı sürecinde düzeltilebilir. 

İade edilecek vergi olması halinde bu vergiler beyanname üzerinden değil GEKSİS sisteminden mahsup veya iadesi talep edilir. Düzeltme beyannamesi vermeden önce aşağıdaki madde metnini inceleyiniz. 

GVK Madde 89/2 Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN ALINACAK BELGELERLE tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts