Close
Close

Avukatlık, arabuluculuk hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanır mı?

Avukatlık, arabuluculuk hizmetlerinde KDV %8 ve tevkifata uygulanacak mı?

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİ % 8 ORANINDA KDV TABİDİR

01.10.2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32’nci sıra eklenmiş olup bu sıra gereğince; 

“—-Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, 

—–Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, 

—–İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine 02.10.2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanmaktadır. 

Avukatlık hizmetlerinde indirimli (%8) KDV oranı yukarıda sayılan hizmetlerle sınırlıdır. Diğer Avukatlık hizmetleri İÇİN % 18 KDV oranı uygulanır. 

Kdv tevkifatı; 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMM’lerin, YMM’lerin ve diğer Serbest meslek erbapları tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ” ” KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

**BANKALAR, SİGORTA ve reasürans şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.”


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts