Close
Close

Avukatlar Adalet Bakanlığına düzenledikleri makbuzlarda KDV tevkifatı yapmalı mıdır?

Mesleki oda olan mükellefime aylık net 400 TL ücret ile sözleşmem bulunmaktadır. Aldığım aylık ücret için yıllık sözleşmem 1.000 TL’yi geçtiği için tevkifatlı mı keseceğim?

Aylık olarak düzenlenecek e-smm makbuzu KDV dahil 1.000 TL ve altında ise KDV tevkifatı olmaz. Yıllık olarak değerlendirilmez belge bazlı değerlendirilir.


Avukatların Cumhuriyet savcılıklarından aldığı karşı taraf vekalet ücretlerine KDV tevkifatı uygulanmalı mıdır? 

Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara 01/03/2021 tarihinden itibaren düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir. 

(ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR.) 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, 

**Bankalar, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts