Close
Close

Adres nakillerinde SGK teşviki alan personelin teşviki devam eder mi?

Aynı SGK müdürlüklerine bağlı şubede bulunan personellerimizi merkeze aktarmak istiyoruz. Şubede bu personeller 4447/19.madde teşvik alıyor. Merkeze nakil yaptığımızda ortalama sağlandığı takdirde aynı teşviki teşvik bitiş süre sonuna kadar almaya devam ederler mi? 

işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakledilmesi nedeniyle yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesinin ardından, nakil tarihinden önce geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalılardan dolayı nakil tarihinden sonra da yararlanabilmek için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine bir dilekçe ile müracaat ederek, nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış olan sigortalıların yeni işyeri dosyasına aktarılmasının talep edilmesi gerekmektedir. 

Bu şekilde yapılacak müracaatlar üzerine, ilgili sosyal güvenlik merkezince daha önce teşvikten yararlanılmış olan sigortalıların yeni işyeri dosyasına aktarımının yapılması halinde, nakil tarihinden önce sisteme tanımlanmış sigortalılardan dolayı hizmet akdinin devam etmesi kaydıyla nakil tarihinden sonraki sürelerde de yararlanılması mümkün olabilecektir. 

İşyerinin aynı sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanmak için ilgili sosyal güvenlik merkezine ayrıca müracaat edilmesine gerek bulunmadığı gibi, teşvikten yararlanma şartlarında da herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


2021/04 işe girişli personel için nisan mayıs haziran ve temmuz aylarında 27103 kodlu teşvikten faydalanılmış ancak ağustos ayında işyerinin ortalama personel sayısının altında kaldığı için bu teşvikten faydalanılamamıştır. Kasım 2021 döneminde ortalama personel sayısına tekrardan ulaşması nedeniyle 04/2021 işe girişli personel için kasım ayında aynı teşvikten yararlanılabilir mi? 

4447 sayılı kanunun geçici 19 madde desteği kapsamında işe aldığınız kişinin bir önceki yıl işyerinde çalışan sayısına ortalama olarak işe alınmış olması ve aylık prim hizmet belgesini 4447 geçici 19.madde 27103 sayılı kanunla verdiğiniz süre boyunca da bu ortalama şartlarının sağlanması gerekiyor.


İstihdam Teşvikleri


İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2018/22 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ: 01.01.2018

BİTİŞ TARİHİ: 31.12.2022

BELGE NO: 17103 – 27103

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 

gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar: 

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, 

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

gerekmektedir. 

• Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9.540 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.341,56 TL ila 3.577,50 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 ila 3.792,47 TL)

• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 TL)

• Destek Süresi

2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

• Ek Kurallar

 Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. 

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts