Close
Close

27103 sayılı SGK teşvikinden faydalanmanın şartları nelerdir?

Çanta imalatı yapan mükellefte en son çalışan sigortalı işçinin çıkış tarihi 07.01.2021’dir. Bu kez aynı işçi 18.03.2021 tarihinde girişi yapılmıştır. Sigorta girişini yapmadan önce SGK’nın potansiyel teşvik sorgulama ekranından baktık 27103 teşvikinden yararlanabileceğini gösteriyordu. Bildirgeyi yaptığımızda 27103 ten yararlanamayacağını gösteriyor. Ne yapmalıyız?

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e–SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan; İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. 

Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için; 

a) 31.12.2022 tarihinden önce işe alınmış olması, 

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, 

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları, 

İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için; 

a) Özel sektör işveren olması, 

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, 

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts