Close
Close

2020 Yılı kira geliri beyannamesinde 6.600 TL’lik istisnadan faydalanmak için 180.000 TL sınırı mı vardır?

2020 yılı kira gelirleri beyanına uygulanacak 6.600 TL istisnadan faydalanabilmek için elde edilen gelirlerin 180.000 TL’yi aşmaması mı gerekiyor?

Evet. 180.000 TL hesabında Emekli aylıkları, Beyana tabi olmayan diğer gelirler, (Banka faiz gelir, emekli ikramiyesi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi) dikkate alınır.

Ticari kazancımız 73.300 TL, tevkifata tabi işyeri kira geliri 14.041 TL’dir. Bu durumda işyeri kira gelirini ticari kazancımıza eklememiz gerekir mi? 

Ticari kazanç + kira geliri toplanarak beyan edilir.(GVK Md. 86/1-c) İki gelirin toplamı 49.000 TL’den fazla olduğu için toplanır. Şayet ticari kazancı 30.000; TL kira geliri (iş yeri) 14.041 TL olsa idi kira geliri beyana dahil edilmeyecekti.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts