Close
Close

1 Haziran tarihinde %18 KDV ile düzenlenen kira faturaları için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

İş yeri kira KDV oranı 02.06.2021 tarihinde 31.07.2021 sonuna kadar tekrardan %8 indirilmiştir. Fakat karar 02.06.2021 tarihinde açıklanmıştır. 01.06.2021 tarihinde, karar açıklanmadan önce %18 ile düzenlenen kira faturası için nasıl bir işlem yapılması gerekir?

Kararın geçerlilik tarihi 01/06/2021 olarak belirtilmektedir. 

01/06/2021 tarihli düzenlenen fatura iptal edilebilir. Yenisi % 8 olarak düzenlenebilir.

Aktifimize kayıtlı bir daireyi bir yıllığına kiraya verdik. Kira bedelini peşin olarak tahsil ettik. Faturasını her ay mı kesmek gerekir toplu olarak mı düzenlenmelidir?

Kira sözleşmesinde ödeme ile ilgili nasıl bir belirleme yapıldığını bilemediğimiz için yorum olmaz. 

Yıllık bedel bir yıllık da alınsa fatura ne zaman düzenleneceğine ilişkin bir süre yok ise tamamına tek fatura düzenlenir.

Dizi ve film çekimleri için site yönetimlerine yapılan kiralamalara istinaden makbuz karşılığında ödenen tutarların muhtasar beyannamesinde kesinti yapılmasına gerek var mıdır? 

GV stopajı yapılır. 041 KOD ile beyan edilir.

Kiracım kira ödemesi yapmış ancak gelir vergisi tevkifatını (stopaj/kesinti) beyan etmemiştir. GMSİ beyannamemde tevkifatları (stopaj/kesinti) düşebilir miyim?

Kiracınız kira ödemesi üzerinden yapması gereken tevkifatları beyan edip ödenmesinden sorumludur. Dolayısıyla tevkifatlar beyan edilmemiş olsa bile, mülk sahibi olarak vereceğiniz Gelir Vergisi beyannamesinden mahsup edebilirsiniz.

Ancak vergi sorumlusunun kiraya ilişkin tevkifatları beyan etmediğini ve ödemediğini bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekir.

AÇIKLAMA : İlgili Vergi Dairesi tarafından vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine Gelir Vergisine ilişkin tevkifatların yapılmadığı iletilir ve verginin tahakkuku veya tahsili için gerekli işlemlere başlanır.

Ticari kazanç elde ediyorum. Evimi iş yeri olarak da kullanırsam, ödediğim kira bedeli üzerinden tevkifat (stopaj/kesinti) yapmalı mıyım?

Oturduğunuz evin bir kısmını veya tamamını aynı zamanda iş yeri olarak da kullanırsanız, evin tamamı iş yeri olarak kabul edilir. Dolayısıyla ev için ödediğiniz kira, tevkifata (stopaj/kesinti) tabi kira niteliği kazanır. Bu nedenle mülk sahibi adına tevkifat yapmalısınız.

Tevkifat (stopaj/kesinti) yapmakla yükümlü bir mükellefim. Gayrimenkulün içindeki demirbaşlar için ayrıca kira ödediğimde tevkifat(stopaj/kesinti) yapmalı mıyım?

Gayrimenkul için yapılan ödeme dışında demirbaşlar için de kira ödemesi yapıyorsanız, bu ödeme üzerinden de tevkifat (stopaj/kesinti) yapmalısınız.

Kira ödemesini çek/senet ile yapıyorum. Tevkifatı (stopaj/kesinti) hangi tarihi dikkate alarak yapmalıyım?

Çek/senet bir nakit ödeme aracıdır. Vadeli çek/senet düzenlemek suretiyle yapılan kira ödemeleri, çeklerin /senetlerin düzenlenme tarihi itibariyle hesaben ödenmiş kira bedeli sayılır. Bu nedenle düzenlendiği tarihte tevkifat (stoapj/kesinti) yapmalısınız.

Kiracım 6 aylık kira ödemesine rağmen 12 aylık tevkifatı (stopaj/kesinti) beyan edip ödemiş. Beyannamemde adıma yapılan tevkifatların (stopaj/kesinti) tamamını düşebilir miyim?

GMSİ Beyannamesinde, elde ettiğiniz 6 aylık kira gelirini beyan edeceğiniz için 6 aylık dönem için tevkifatı (stopaj/kesinti) düşebilirsiniz. Kalan 6 aylık tevkifatı (stopaj/kesinti) ise 6 ayın kira bedelini ne zaman tahsil edebilirseniz, o yıl için vereceğiniz beyannamede düşebilirsiniz.

AÇIKLAMA: Eğer kiracınız 6 ay sonra iş yerini boşalttı ise; sonraki aylar için kira ödemesi olmayacağından, bu tarihlere ilişkin olarak ödenen tevkifatlar(stopaj/kesinti) fazla ve yersiz ödenen vergi niteliği kazanır. Beyannamenizde elde ettiğiniz gelire isabet eden tevkifatı (stopaj/kesinti) gösterebilirsiniz.

İş yeri olarak kullandığım gayrimenkulün kirasını mükellefiyetimi sonlandırdıktan sonra ödedim. Tevkifat (stopaj/kesinti) yapmalı mıyım?

Mükellefiyeti sonlandırdıktan sonra tevkifat (stopaj/kesinti) yapma yükümlülüğü olan mükelleflerden biri olmayacağınız için, terk tarihinden sonra yaptığınız kira ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı (stoapj/kesinti) yapmazsınız.

Kira geliri elde ediyorum. Geçmiş /gelecek dönem kira gelirlerinin tevkifatı (stopaj/kesinti) ne zaman yapılmalı?

Geçmiş dönem kira bedellerinin sonradan tahsil edilmesi veya gelecek dönemlerin kira bedellerinin peşin tahsil edilmesi tevkifatın (stopaj/kesinti) yapılacağı ve beyan edileceği dönemi değiştirmeyecektir. Kira ödemesi ne zaman yapıldıysa tevkifat da (stopaj/kesinti) o dönem yapılır ve beyan edilir.

AÇIKLAMA: Bir takvim yılı içinde geçmiş yıllara ait olan nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın geliri olarak beyan edilir ve tevkifatlar beyannamede bu dönemde gösterilir.

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ait olduğu dönemin geliri olarak ilgili yıllarda beyan edilir ve tevkifatlar beyannamede ilgili dönemlerde gösterilir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts