Close
Close

%15’lik kurumlar vergisi matrah artışından kimler faydalanabilir?

7326 sayılı kanuna göre Kurumlar Vergisi matrah artırımı yapıyorum. Beyannamenin süresinde verilmesi ve ödenmesi halinde %15 oran uyguluyoruz. Buradaki beyannameden kasıt Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ödemeden kasıt da 30 nisanda çıkan Kurumlar Vergisi tahakkukudur değil mi?

Kast edilen KV Yıllık beyannamedir. Gelir ve Kurumlar yönünden matrah artırımı yapacak olanların artırıma esas matrahın %20’si yerine indirimli olarak %15’ini ödeyebilmeleri için Gelir yada Kurumlar vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeleri ve bundan doğan vergilerin tamamını da YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

(Beyannameye ilişkin Damga Verginin de ödenmesi gerekir.)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kanun No. 7326
Kabul Tarihi: 3/6/2021
MADDE 5 –…
ç) Bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır….

Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts