LOGO OCEAN

Tek platformdan yönetim  

Farklı sektörlere uygun 

Zaman ve maliyet tasarrufu 

Özellikler

 • Stok takibi
 • Palet takibi
 • Seri/lot takibi
 • Rezerve edilmiş stok takibi
 • Sevkiyat
 • Mal kabul
 • İade takibi
 • Presonel yönetimi
 • Üretim

Avantajları

 • Sürece göre uyarlanabilir arayüzler
 • Tam endüstriyel ekranlar
 • Raporlandırma tasarım aracı
 • Kişiselleştirilmiş arayüzler
 • Profesyonel entegrasyon birim
 • Dağıtık depo yapısına uygunluk
 • Dijital harita üzerinde rotalama
 • RFID
 • Üç boyut görselleştirme
 • Kişileştirilmiş dasboard’larda kolay izleme
 • Robotik depo

Genel bakış

Logo Ocean, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken kârlılığı ve verimliliği artırıyor.

Tek platformdan yönetim

Logo Ocean, depo yönetimi işlemlerini tek bir platformdan yöneterek kanallar arasında güçlü bir müşteri deneyimi sağlıyor. Mal kabulü, depo içerisindeki yerleştirme, sevkiyat için mal toplama, sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye teslimatı gibi tüm depolama süreçlerinde Logo Ocean akıllı yönlendirmelerle süreci yönetiyor.

Farklı sektörlere uygun

Gıdadan otomotive kadar pek çok farklı sektöre ve iş koluna uygun yapısıyla Logo Ocean, depo süreçlerini en verimli şekilde yönetmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Depo yönetimi süreçlerine otomasyon kazandıran Logo Ocean sayesinde depolardaki insan kaynağı daha verimli kullanılıyor, böylece iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Özellikler

Geniş modül seçenekleri

Logo Ocean Mal Kabul, Yerleştirme, İkmal/Besleme, Sevkiyat, Mal Toplama, Stok Yönetimi ve Üretim olmak üzere geniş bir modül yelpazesi sunuyor. Bu sayede satınalma, üretim, satış, dağıtım yönetimi, etiketleme gibi iş süreçlerinin tümü tek noktada kapsanıyor. Süreç otomasyon özelliğine sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo Ocean ile her işletme, kendisine özgü tüm süreçlerde verimlilik elde ediyor.

Esnek platform

Türkiye’nin RAD (Rapid Application Development – Hızlı Uygulama Geliştirme) aracına sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo Ocean, depolardaki hassas süreçleri ihtiyaçlara göre uyarlayarak gerekli iyileştirmelerin kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yeni nesil teknolojilerle uyumluluk

Barkod, RFID ve karekod teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerle entegre olan Logo Ocean, etiketleme ve etiket okuma süreçlerini de sisteme dahil ederek iş verimliliğini artırıyor.

El terminalleri

El terminallerinin sistemle entegre şekilde kullanımına imkan veren Logo Ocean, bu terminaller üzerinden barkod ve RFID okuması gerçekleştirebiliyor. Kolay kullanım ve zengin fonksiyonlar sayesinde mal kabul, sevkiyat, seri/lot işlemleri, üretim, palet/paket ve setleme işlemleri pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Raporlama tasarım aracı

Logo Ocean, kendi içinde barındırdığı raporlama ve uyarlama araçlarıyla farklı sektörlerin ve işletmelerin yapılarına en uygun raporlamayı sunuyor. Böylece işletmeler bir yandan rekabet avantajı kazanırken, diğer yandan da geliştirilmesi gereken noktaları daha net görerek iş süreçlerini iyileştirebiliyor.

Üç boyutlu görselleştirme

Fiziksel olarak depoda bulunmaya gerek kalmadan, depo içinde üç boyutlu dolaşmayı mümkün kılan Logo Ocean ile daha etkili depo kontrolü ve daha verimli depo yerleşim düzeni sağlanabiliyor.

Robotik depo

Paletli depolara özel olarak tasarlanan AS/RS sistemlerini yönetmek için Logo Ocean üzerinde kurgulanan Robot modülü, tam otomatik depoların başarıyla yönetilmesini sağlıyor.

Sıkça sorulan sorular

Uygulama hangi platformlarda çalışıyor?

Logo Ocean Windows ve SQL Database Server üzerinde çalışmaktadır.

Logo ERP kullanmıyorum.Bu uygulamayı kullanabilir miyim?

Evet, Logo Ocean ERP platformundan bağımsız kullanılabilmektedir.

İhtiyaçlarıma göre uyarlama yapılabilir mi?

Evet, Logo Ocean Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) mimarisine sahip olduğu için, iş ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlama yapılabilir.

Raf takibi yapabilir miyim?

Evet, Logo Ocean ile raf, adres, bölge bazında takip yapabilirsiniz.

Depomuzda internet bağlantısı yok. Offline çalışabilir mi?

Logo Ocean’ın çalışması için mobil terminalin kablosuz yerel ağa bağlanması yeterlidir, internet bağlantısına gerek yoktur. Logo Ocean offline kullanılamaz.

Bir başka uygulamadan, planlanlan/gerçekleşen verileri çekerken kullanılacak veri bağlantısını oluştururken nelere dikkat etmeliyim?

Bir başka veri kaynağından Logo Mind Budget’a veri aktarabilmek için, bütçede veri çekeceğiniz satır ile, veri kaynağındaki değerleri eşleştirecek bir yapı sağlanmalıdır. Bu eşleşme doğru sağlandıktan sonra, veri kaynağına belirli bir periyotta erişip canlı veriyi alabilmek için mutlaka “Zamanlanmış Görev” tanımlanmalıdır.

Üretim yapıyoruz. Üretim aşamalarını da uygulamada takip edebilir miyim?

Evet, Logo Ocean üzerinden üretim emri ya da iş emri tanımlarını kullanarak üretim yapabilir, üretimi takip edebilirsiniz.

RFID etiket kullanabilir miyim?

Evet, Logo Ocean ie RFID etiket kullanılabilir.