Turizm

LOGO hizmet endüstrisine yönelik çözümler sunmakta olup turizm sektörü bu örneklerden bir tanesidir. LOGO çözümleri ile küçük ve orta büyüklükteki otellerin hizmet süreçleri verimli bir şekilde yönetilebilmektedir.

Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi

Sektöre yinelik LOGO Çözümleri ile hizmet operasyonlarının analizi ve yönetimi gerçekleştirilir ve müşterilere verilen hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Operasyon/işlem bazında maliyetler ile karlılıklar belirlenebilir ve detaylı olarak takip edilebilir.

Varlık Yönetimi

Proje bazında varlıkların takibi, aktivasyonu, bakımı ve maliyet yönetimi zengin varlık yönetimi özellikleri ile gerçekleştirilir.

İnsan Kaynağının Etkin Yönetimi

İnsan Kaynakları modülleri ile çalışanların yetkinlikleri yönetilir ve geliştirilir. Performans kriterleri belirlenebilir ve yönetilebilir, gerekli eğitimler ile kariyer olanakları oluşturulabilir ve bordroları basılabilir.

Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi

Hizmetler için gerekli malzeme ve masraf kalemlerinin belirlenmesi ile ilgili satış işlemleri ile ilişkilendirme yapılır.

Satış Yönetimi

Ürün, hizmet, hizmet grupları satış tutar/miktar, satıştan iadeler ve maliyet bazında analiz edilir. Analiz sonuçlarına göre hedef oluşturmak ve strateji belirlemek mümkündür. LOGO uygulamaları müşteri siparişlerinin karşılanmasını finans ve dağıtım yönetimi modülleri ile entegre eder.

Bu Sektöre Yönelik Uygulama İşlevleri

Bu Sektöre Yönelik LOGO Çözümleri

LOGO Java Çözümü
Tiger Enterprise
Tiger Plus