Telekom - Bilişim

LOGO Çözümleri Telekom ve İnternet endüstrisini geniş özellik yelpazesi ile desteklemektedir.

Örnek Proje:C5 Mobile

Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi

Sektöre yinelik LOGO Çözümleri ile hizmet operasyonlarının analizi ve yönetimi gerçekleştirilir; müşterilere verilen hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Operasyon/işlem bazında maliyetler ile karlılıklar belirlenebilir ve detaylı olarak takip edilebilir.

Varlık Yönetimi

Proje bazında varlıkların takibi, aktivasyonu, bakımı ve maliyet yönetimi zengin varlık yönetimi özellikleri ile gerçekleştirilir.

İnsan Kaynağının Etkin Yönetimi

İnsan Kaynakları modülleri ile çalışanların yetkinlikleri yönetilir ve geliştirilir. Performans kriterleri belirlenebilir ve yönetilebilir, gerekli eğitimler ile kariyer olanakları oluşturulabilir ve bordroları basılabilir.

Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi

Hizmetler için gerekli malzeme ve masraf kalemlerinin belirlenmesi ile ilgili satış işlemleri ile ilişkilendirme yapılır.

Proje Yönetimi

Yatırım işlemlerin analizi ve yönetimi yapılır, gerçekleşen maliyetler ve yapılan satışlar proje bazında takip edilir.

Uluslararası Raporlama

LOGO Çözümleri uluslararası raporlama ihtiyaçlarına (IFRS ve FASB52) karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası mali tablo raporlamaları gerçekleştirilir.

Bu Sektöre Yönelik Uygulama İşlevleri

Bu Sektöre Yönelik LOGO Çözümleri

j-guar
Tiger Enterprise