Data Alış-Veriş - Transferi (SYNC)

Ofis ve gemi arasındaki karşılıklı veri transferinin gerçekleştirildiği modüldür.

Yönetim (Admin)

Programın kullanımına ilişkin yetki ve kullanıcı bilgileri girilir.

Gemi & Ofis Tanımlamaları (Ship Particular)

Stok Yöntemi (Stock Management)

Gemilerde bulunan ürün miktarları, türleri, ürün detayları izlenir, gemiye stok ekleme ve stoktan düşme işlemleri takibi,

Planlı Bakım Yönetimi 1 (Planned Maintenance PMS 1)

Gemiye ait aksamların, işlerin tanımlanıp listelendiği, iş planlarının yapıldığı, gemi içindeki parça, makine vb aksamlara ait performans ve değerlendirme raporlarının alınır,
 • Yedek parça kontrol,
 • Yedek parça ve tüketim malzemeleri siparişleri,
 • Sistem önleyici bakım,
 • Teknik resimlerin takibi,
 • İş tanımları ve yeni iş tanımlama,
 • İş planlama (saat, gün, ay, yıl bazında),
 • Sayaç kaynaklarına bağlı olarak saat bazında iş planları,
 • Hasar raporlama ve kontrol,
 • Servis talepleri,
 • Geçmişe dönük planlanmış iş raporları,
 • Uygunsuzluk raporları,
 • Kritik cihazların iş planlamaları ve raporlamaları,
 • Ana Makina Bakım Raporları,
 • Dizel Jenerator Bakım Raporları,
 • Emniyet malzemelerinin bakım ve miktar takibi,
 • Zamanı Geçen İşlerin Raporları
 • Planlı Bakım Yönetimi 2 (Planned Maintenance PMS 2)

  PMS1 deki özelliklere ek olarak,

  Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM)

  Sertifikalar

  Gemi sertifikaları tanımlama, gemilerin sahip olduğu sertifikaların yönetimi. Servis ve yenileme planlamalarının istenen uyarı adımları ile birlikte yapılması

  Sertifika Çeşitleri

  Dokümanlar (Documents)

  Ofis ve gemilerde tespit edilen uygunsuzlukların kaydı. Uygunsuzlukların yetki ve görev bazında yönetilmesi. Belli analiz sonuçlarının raporlanması. Sistem içinde uygunsuzluk oluşturulabilecek menülerden direk bağlantı. Ofis-ofis, gemi-gemi, ofis-gemi denetlemerini planlama ve yapma imkanı, kaza raporlarının kaydı ve raporlanması, gemi ve ofis aylık toplantılarının kayıtları, otomatik planlama ve madde tekrara bağlı uygunsuzluk takibi, planlı bakım dışı gemi iş listelerinin oluşturulması ve takibi, sistem içinde kullanıcı bazlı mesajlaşma imkanı, aylık kaptan kasa hesaplarının kaydı ve raporlaması,

  Sefer Yönetimi (Voyage Management)

  İstenilen süreç veya fonksiyonlar için belirlenen koşullara göre uyarı listeleri düzenleme işlevini yürüten modüldür. Önceden belirlenen kurallara göre, bekleyen kişisel görevler zamanı geldiğinde uyarı listesi ekranına düşer ve bu ekrandan takibi yapılır,

  Bu modül ile;

  Yönetici Konsolu (Dashboard)

  Yönetici Konsolu, sertifika, doküman ve benzeri belge ve işlerin takibini gemi ve şirket bazında tek bir ekran üzerinden yürütülmesini sağlar.

  Talep Yönetimi (Requisition Management)

  Gemiden merkeze stok ve onarım başlıkları altında istek verme, siparişe bağlı stok girişi (sipariş miktarı ve teslim alınan miktar kontrol edebilme)

  Satınalma (Purchasing)

  Talep edilen stokların satınalma işlemi gerçekleştirme,

  Finans Yönetimi (Finance Management)

  İşletme masraflarına (running cost) doğrudan etki eden temel bütçe tanımlamaları ve fatura girişleri,

  Mürettebat Yönetimi (Crew Management)

  Personele ait tüm bilgilerin girildiği ve personel yönetiminin gerçekleştirildiği modüldür.

  Doküman Yönetimi (Document Management)

  Doküman Yönetimi, gemi ile ilgili dokümanların ve doküman versiyonlarının takibi ile gemideki iş akışına istinaden prosedürlerin takibinin gerçekleştirildiği modüldür.
 • Ofis ve gemilerde tespit edilen uygunsuzlukların kaydı,
 • Uygunsuzlukların yetki ve görev bazında yönetilmesi,
 • Belli analiz sonuçlarının raporlanması,
 • Sistem içinde uygunsuzluk oluşturulabilecek menülerden direk bağlantı,
 • Ofis-ofis, gemi-gemi, ofis-gemi denetlemelerini planlama ve yapma imkanı,
 • Kaza raporlarının kaydı ve raporlanması,
 • Gemi ve ofis aylık toplantılarının kayıtları,
 • Otomatik planlama ve madde tekrara bağlı uygunsuzluk takibi,
 • Planlı bakım dışı gemi iş listelerinin oluşturulması ve takibi,
 • Sistem içinde kullanıcı bazlı mesajlaşma imkanı,
 • Aylık kaptan kasa hesaplarının kaydı ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 •