Çimento-Cam-Çelik

LOGO Demir-Çelik, Cam ve Çimento endüstrilerinde detaylı üretim ve tedarik zinciri ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır.

Etkin Üretim Planlama

Planlama yöneticileri müşteri siparişlerini değerlendirirken maliyetlere göre karlılığı ve kaynak yeterliliğini göz önüne alabilirler. Küçük miktarlardaki siparişler AÜÇ (Ana Üretim Çizelgeleme – MPS) tarafından toplanarak ideal üretim kapasitesi değerlendirilir. Uzun vadeli fabrika üretim planları ise sektöre spesifik MPS/MRP ve üretimde değişim (net change) algoritmaları ile gerçekleştirilir.

Sürekli Üretim Süreçlerinin Planlanması

Üretim tasarım ve planlaması sırasında sürekli üretim süreç parametreleri tanımlanabilir ve yönetilebilir. Yöneticiler siparişten üretim teslimine kadar olan süreci ve operasyonları takip edebilir.

Malzeme Yönetiminin Optimizasyonu

Hammadde, yarı mamül ve mamüller malzeme sınıf ve özellikleri kullanılarak hiyerarşik olarak takip edilebilir.

Satış Yönetimi

Müşteri siparişleri ve üretim kapasitesi birlikte değerlendirilir. Müşteriler satış ciroları, satış iadeleri ve karlılık rasyoları üzerinden analiz edilebilir. Kampanya sonuçları anında görüntülenir.

Optimize Edilen Maliyetler

Operasyonel kararların sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilebilir. Her üretim emri en alt seviyeye kadar malzeme, iş istasyonu, personel ve dolaylı maliyetlerin dağılımı detayında analiz edilebilir.

Bu Sektöre Yönelik Uygulama İşlevleri

Bu Sektöre Yönelik LOGO Çözümleri

LOGO Java Çözümü
Tiger Enterprise